Akreditovan program za maloprodajne i ugostiteljske objekte.

Unapredite vaše poslovanje uz našu tehnološku izvrsnost.

Ukratko o nama

Bkc Soft je osnovan 2012. godine, postavljajući standarde u oblasti informacionih tehnologija i fiskalne efikasnosti. Fokusirani na:

  • Razvijanje vlastitog softvera za fiskalne kase
  • Prodaju i ugradnju video nadzora
  • Prodaju i održavanje računarske opreme

Sa decenijskim iskustvom, pružamo pouzdane i inovativne solucije koje odražavaju našu posvećenost vrhunskoj tehnologiji i uslugama.

Klijenata

Projekata

Sati podrške

Radnika

Program za maloprodaju

Cene paketa i opcije koje isti uključuju

Standard

Opcije

Izrada POS računa

Evidencija artikala

Evidencija kupaca

Evidencija prodaje

Izrada Predračuna

Lager lista

Finansijski izveštaji

Finansijska kartica

Kartica artikla

DPU Lista (ugostitelji)

Preuzimanje faktura sa SEF-a

Slanje eFaktura direktno na SEF

€15 + PDV

Mesec

Izdvajamo

Biznis

Opcije

Izrada POS računa

Evidencija artikala

Evidencija kupaca

Evidencija prodaje

Izrada Predračuna

Lager lista

Finansijski izveštaji

Finansijska kartica

Kartica artikla

DPU Lista (ugostitelji)

Preuzimanje faktura sa SEF-a

Slanje eFaktura direktno na SEF

€20 + PDV

Mesec

Premium

Opcije

Izrada POS računa

Evidencija artikala

Evidencija kupaca

Evidencija prodaje

Izrada Predračuna

Lager lista

Finansijski izveštaji

Finansijska kartica

Kartica artikla

DPU Lista (ugostitelji)

Preuzimanje faktura sa SEF-a

Slanje eFaktura direktno na SEF

€30 + PDV

Mesec

Često postavljana Pitanja

Odgovori na neka od najčešće postavljanih pitanja

R.Br našeg softvera u Registru odobrenih EFU u poreskoj upravi Srbije je 88. Softver se često ažurira i skenira na viruse. Naša firma razume brigu za sigurnost podataka i preporučuje izradu rezervnih kopija (Bekap) kao najbolji vid preventive od gubitaka podataka i napada virusa.

Fiskalizacija predstavlja novi način evidentiranja prometa robe i usluga na malo i primljeni avans za promet na malo. Obveznici fiskalizacije će biti dužni da za svaki promet robe ili usluga na malo izdaju fiskalni račun putem elektronskog fiskalnog uređaja koji će se automatski i u realnom vremenu beležiti u Poreskoj upravi. Krajnji rok za prelazak na novu e-fiskalizaciju je 30.04.2022. godine. Prvobitno je rok za prelazak na novi model fiskalizacije bio do 01.01.2022. godine, ali je on produžen.

Donošenjem novog Zakona o fiskalizaciji Poreska uprava i drugi državni organi očekuju da će u vezi sa ovakvim postupkom izdavanja fiskalnih računa doći do smanjenja obima sive ekonomije i bolje naplate poreza, kao i da će se efikasnije vršiti kontrola poreskih obveznika i time smanjiti broj eventualnih pokušaja utaje poreza.

Neke od delatnosti koje do sada nisu bile obveznici fiskalizacije, a što u svom poslovanju moraju da promene od aprila sledeće godine su i veći broj paušalaca (frizerski saloni, kozmetički saloni), kladionice, muzeji, sportski centri). Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja i da su delatnosti koje po novom Zakonu o fiskalizaciji i dalje zadržavaju pravo da rade bez Elektronskog fiskalnog uređaja od 30.04.2022 godine: Advokati, taksisti, veterinari, javni poštanski servisi, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga i obrazovanje (ali bez dela delatnosti pod šifrom 85.5 koje podrazumeva “ostalo obrazovanje” u koje se ubrajaju učenje stranih jezika, obuka za rad na računaru). Za šifru delatnosti 85.59 – Ostalo obrazovanje, novi Zakon za fiskalizaciju će biti u primeni.

Neke od najvažnijih novina u odnosu trenutno važeći Zakon o fiskalnim kasama su: Primljeni avansi za promet na malo su Zakonom definisani kao predmet fiskalizacije Predmet fiskalizacije je svaki promet u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je kupac fizičko ili pravno lice Predmet fiskalizacije je promet izvršen putem samonaplatnih uređaja (automata) Jasno definisano ko su obveznici fiskalizacije NI obrazac odnosno nalog za ispravku, kao i dnevni izveštaj, periodični izveštaj i presek stanja više se neće primenjivati

Obveznik fiskalizacije je dužan da elektronskim putem Poreskoj upravi dostavi podatke o poslovnim prostorima i poslovnim prostorijama u kojima će koristiti elektronski fiskalni uređaj, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju pojedinačno u kojima obavlja delatnost. Prijava poslovnog prostora i poslovne prostorije u kojoj će se nalaziti elektronski fiskalni uređaj počela je 1.oktobra 2021. godine putem portala Poreske uprave ePorezi. Svakom obvezniku e-fiskalizacije koji bude uspešno izvršio prijavu će biti dodeljena Jedinstvena oznaka poslovnog prostora. Takođe, preko elektronskog servisa za fiskalizaciju kome se pristupa direktno preko portala ePorezi, svako autorizovano lice je dužno da traži izradu bezbednosnih elemenata (BE) za određeni PIB i određeni poslovni prostor koji je prijavljen. Račun koji bude izdat bez korišćenja BE neće se smatrati fiskalnim računom. Pre početka e-fiskalizacije, obveznik je dužan da obezbedi: LPFR - Lokalni procesor fiskalnih računa ESIR - Elektronski sistem za izdavanje računa BE - Bezbednosni element koji će elektronski potpisivati fiskalni račune (bezbednosni element dodeljuje Poreska uprava) Obveznik je dužan da obezbedi i štampač za štampu fiskalnih računa, a preporuka i najbolja opcija je svakako termalni štampač. Prilikom nabavke ovih uređaja važno je proveriti da li oni sadrže softvere i procesore koji su odobreni od strane Poreske uprave i je ovo jedan od preduslova za korišćenje istih.
Kontakt

Kontakt

Unesite podatke i pošaljite nam mail, kontaktiraćemo vas u najkraćem mogućem roku

Adresa:

Kralja Petra Prvog, Sjenica 36310

Slanje
Poslali ste poruku. Očekujte odgovor u roku od 48h